Fagfolk kritiserer Oslo kommune: Unge med atferdsvansker får ikke samme hjelp av spesialteam som i resten av landet

Share with us

smp-stories-top-widget Etter at Aftenposten nylig skrev historien om de to brødrene som var blant Oslos tyngste ungdomskriminelle, har debatten rundt Oslos barnevern fått en ny omdreining. Fagfolk fra Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) mener…

Fagfolk kritiserer Oslo kommune: Unge med atferdsvansker får ikke samme hjelp av spesialteam som i resten av landet
Share with us

smp-stories-top-widget
Etter at Aftenposten nylig skrev historien om de to brødrene som var blant Oslos tyngste ungdomskriminelle, har debatten rundt Oslos barnevern fått en ny omdreining.
Fagfolk fra Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) mener…
Read More

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *