Sri Lanka har fått kontroll på pandemien med et norskutviklet smitteverktøy. Først nå får norske kommuner det samme.

Share with us

I Norge har smittejegere brukt penn, papir og excel for å spore opp smittede. Til sammenligning har en rekke utviklingsland hatt bedre systemer for smittesporing enn Norge. I land som Sri Lanka, Uganda, Palestina, Mosambik og en rekke utviklingsland har data…

Sri Lanka har fått kontroll på pandemien med et norskutviklet smitteverktøy. Først nå får norske kommuner det samme.
Share with us

I Norge har smittejegere brukt penn, papir og excel for å spore opp smittede. Til sammenligning har en rekke utviklingsland hatt bedre systemer for smittesporing enn Norge.
I land som Sri Lanka, Uganda, Palestina, Mosambik og en rekke utviklingsland har data…
Read More

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *